Privacy en policy

Pedicure Wilma Bouma, gevestigd aan Rijksstraatweg 78, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.pedicurewilmabouma.nl

pedicure Wilma Bouma
0610611622


Wilma Bouma is de Functionaris Gegevensbescherming van Pedicure Wilma Bouma zij is te bereiken via info@pedicurewilmabouma.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pedicure Wilma Bouma verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam - Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens

- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Pedicure Wilma Bouma verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid
- burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pedicure Wilma Bouma verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Geautomatiseerde besluitvorming

Pedicure Wilma Bouma neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pedicure Wilma Bouma) tussen zit.

Pedicure Wilma Bouma gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Podofile, Voor noteren persoonlijke gegevens: Zoals:
Naam
Adres,

Woonplaats
Geboortedatum

Emailadres: Het emailadres noteer ik alleen wanneer de rekening via de mail gestuurd wordt.

Bovenstaande gegevens komen op de nota te staan, die via de mail verstuurd wordt en om te weten welke klant er behandeld wordt. Om verwarring te voorkomen.

Over gezondheid .

BSN nummer. Het BSN nummer wordt alleen gebruikt wanneer een klant diabetes heeft en dit vergoed krijgt via de podotherapeut.

Van alle andere klanten heb ik geen BSN nummer.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pedicure Wilma Bouma bewaart uw persoonsgegevens Tot 2 jaar na de laatste behandeling om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pedicure Wilma Bouma verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Pedicure Wilma Bouma blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Pedicure Wilma Bouma gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pedicure Wilma Bouma en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens te bellen naar tel. Nr. 06-10611622. Deze staat op naam van Pedicure Wilma Bouma.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pedicure Wilma Bouma wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pedicure Wilma Bouma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pedicurewilmabouma.nl. Pedicure Wilma Bouma heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

SSL-certificaat,
Ww computer
Ww software programma Podofile.
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. 

Powered by webXpress